Cyngor Celfyddydau Cymru | Bedwyr Williams

Bedwyr Williams

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Bedwyr Williams

Mae ei waith yn cynnwys comedi o flaen meic, cerflunwaith a phaentio, posteri a ffotograffiaeth. Tynna ar ei brofiadau ei hun ac mae ei olwg ar y byd yn ddeifiol a difrifol. Dadlenna ei gymhlethdodau niwrotig a'i arferion ei hun ac ein rhai ni. Archwilia ei osodiad, ei weithiau testun a'i berfformiadau byw bynciau gan gynnwys cael ei fagu ym Mae Colwyn â thraed maint 13, damwain mewn bws mini gyda phedwar artist preswyl eraill (ef yw'r unig un a oroesodd). Crea waith sy'n berthnasol i ymdeimlad o le a pherthyn ond gwrthyd gyfaddawdu neu gael ei roi mewn blwch gan chwaeth y wlad neu ystrydebau.


Y project: Agroculture

Cantre'r Gwaelod: Bedwyr WilliamsGweithia'n fras â thema amaeth yn ei hystyr ehangaf, hoffai Bedwyr ddatblygu dulliau newydd o weithio mewn ffordd sy'n adlewyrchu ar ryw lun fyd amaeth ac ymateb iddo, byd sy'n diflannu megis mynydd rhew o'n bywyd bob dydd. Nid awdl sentimental i amaeth o bell ffordd yw'r gwaith. Gall gynnwys y canlynol:

Ffermwyr gothig, tractorau sy'n creu printiau cerfwedd, crefft cefn gwlad wedi'i gwthio i'w heithafion, twmpathau celyd, ysgubau gwenith, ffermydd dinas, ffermwyr gyda lamaod, byrgers estrys, twymwyr corff, ffermwyr sy'n magu cyhyrau, corddwyr llaeth, gyrwyr gwallgof, cesyg medi, esgidiau hoelion wyth, defaid crwydrol, lliw haul amaethyddol.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245