Cyngor Celfyddydau Cymru | Alan Harris

Alan Harris

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Alan Harris

Lansiwyd National Theatre Wales yn 2010 gan ddrama Alan, A Good Night Out in the Valleys a darlledwyd ei ddrama, The Gold Farmer gan Radio 3 eleni.

Perfformiwyd The Journey, oratorio i MAX Opera Genedlaethol Cymru yr haf diwethaf a chomisiynwyd ef yn ddiweddar gan Paines Plough yn rhan o'i thaith, Come To Where I’m From.

Cynhyrchwyd ei ddrama gyntaf, Orange, gan Sgript Cymru a bu'n gweithio gyda chwmnïau theatr ledled Prydain gan gynnwys Hijinx, Sherman Cymru, Paines Plough, Cwmni theatr y llawfeddyg a Phentabws.

Ysgrifenna ddrama newydd ar hyn o bryd, The Lighthouse, i Radio 4 ac opera newydd i MAX. Mae'n arwain gweithdy ar ysgrifennu newydd ac yn mentora yn Sherman Cymru.


Y project: Archwilio asiadau artistig

A Good Night Out in the Valleys: Alan Harris

Dros y deunaw mis nesaf bydd Alan yn edrych ar sut y gall gwahanol gelfyddydau ymgysylltu a sut mae dewis pa gelfyddydau yw'r rhai gorau i adrodd stori.

Mae ganddo ddiddordeb ym mhosibiliadau opera gyfoes ar raddfa fawr sy'n cyfuno disgyblaethau eraill megis acrobateg, dawns a hip-hop. Ei fwriad yw gweithio gyda rhai o gwmnïau gorau'r byd i ddatblygu dealltwriaeth fwy o'r prosesau fydd yn porthi ei waith yn y dyfodol.

Bydd y dyfarniad yn ei alluogi i wneud cysylltiadau newydd, a meddwl a gweithio mewn ffyrdd newydd. Ar ddiwedd y dyfarniad, amcan Alan yw bod mewn sefyllfa i feddwl am ysgrifennu darn newydd o waith, o bosibl opera gyfoes ar draws y ffurfiau ar gelfyddyd.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245