Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymrodoriaethau Cymru Greadigol 2016/17
Cymrodoriaethau Cymru Greadigol 2016/17

Cymrodoriaethau Cymru Greadigol 2016/17

Bydd Cymrodoriaethau Cymru Greadigol yn ein caniatáu ni i gefnogi unigolion i ddatblygu’u hymarfer mewn maes penodol, ac mewn lle penodol, gyda chefnogaeth ac arweiniad mentoriaid ac arbenigwyr sydd eisoes yn gweithio yn y maes dan sylw.

Rhagwelwn mai cyfle penagored i ddysgu yw’r Gymrodoriaeth hon. Bydd yn galluogi artist o bwys i ddefnyddio amgylchedd sy’n ffafriol i arbrofi a chreu gwaith.

Rydym yn dyfarnu Cymrodoriaethau mewn partneriaeth â sefydliad a all gynnig cefnogaeth i’r artist boed y gefnogaeth ar ffurf adnoddau ariannol neu ddynol. Bydd yn benodol i leoliad, ond eto bydd, yn unol ag ethos Cymru Greadigol, wedi’i arwain gan yr artist ac nid gan y sefydliad.

Eleni rydym wedi cynnig Cymrodoriaethau mewn partneriaeth â dau sefydliad celfyddydol blaenllaw:

  • Gŵyl y Gelli (Rhyngwladol)
  • The British School at Rome


Jennifer TaylorCydweithrediad y Celfyddydau Gweledol gyda’r British School at Rome

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth British School at Rome eleni i Jennifer Taylor.

Mae The British School at Rome yn ganolfan ymchwil amlddisgyblaethol ragorol yn ardal Môr y Canoldir sy’n cefnogi’r holl gelfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Mae iddi barch rhyngwladol yn sgil ei rhaglen breswyl Celfyddyd Gain i artistiaid gweledol. Byddwn yn cefnogi artist gweledol cyfoes o Gymru i fod yn rhan o’u rhaglen Gymrodoriaeth.


Gŵyl y Gelli Rhyngwladol

Jenny ValentineJenny Valentine sy'n derbyn Cymrodoriaeth Gŵyl y Gelli Rhyngwladol eleni.

Mae Cymrodoriaeth Ryngwladol y Gelli yn ddyfarniad blynyddol a wneir gan Ŵyl y Gelli i ysgrifennwr o Gymru sydd ar adeg hollbwysig yn eu gyrfa.

Bydd y dyfarniad yn para 12 mis, ac yn cynnig yn cyfle i’r cymrodor gymryd rhan yn mhortffolio Gŵyl y Gelli a’r rhwydweithiau sylweddol cysylltiedig, yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Cymrodoriaethau Cymru Greadigol 2016/17

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245