Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru Greadigol
Cymru Greadigol

Cymru Greadigol

Nod Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid ymhob celfyddyd. Gall artistiaid ymgeisio nawr ar gyfer Dyfarniadau Cymru Greadigol 2017/18.


Beth yw Dyfarniadau Cymru Greadigol?

Bwriad Dyfarniadau Cymru Greadigol yw rhoi lle ac amser i artist (a gyflawnodd bethau yn ei yrfa'n barod) arbrofi'n greadigol ac ymchwilio i borthi ei waith yn y dyfodol ond heb ganlyniadau penodol o reidrwydd.

Mae Cymru Greadigol yn rhoi bri ar artistiaid gyda ffyrdd arloesol a newydd o wneud pethau ac agweddau ffres. Gellir wedyn archwilio, profi ac ail-ddychmygu gweledigaeth artist unigol heb angen perfformiad/arddangosfa derfynol. Ond bydd derbynwyr wedi dangos sut y gallant gyfrannu at ddatblygiad celfyddydau Cymru.

Enillwyr blaenorol

Gallwch weld holl enillwyr blaenorol Dyfarniadau Cymru Greadigol fesul blwyddyn yn fan hyn

Cyfleoedd presennol

Gwobr Goffa Brian Ross

Gyda phleser cynigiwn eto eleni grant i ddau fyfyriwr sy'n graddio ym maes Celfyddyd Gain a bydd y ddau yn derbyn £3,000 am un flwyddyn. Mae modd gwneud cais nawr ar gyfer 2018/19.

Cymynroes Brian Ross ei ystâd i Gyngor Celfyddydau Cymru ar yr amod y defnyddid ei waddol i annog a chefnogi artistiaid sy'n codi i'r brig i ddatblygu eu gwaith a gwella eu gyrfa.

Er 2011 defnyddir y gwaddol i gefnogi artistiaid gweledol o Gymru neu sy'n byw yma sy'n graddio ac sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa artistig broffesiynol.

Darllennwch mwy am Wobr Coffa Brian Ross

Cymrodoriaethau Cymru Greadigol

Bydd Cymrodoriaethau Cymru Greadigol yn ein caniatáu ni i gefnogi unigolion i ddatblygu’u hymarfer mewn maes penodol, ac mewn lle penodol, gyda chefnogaeth ac arweiniad mentoriaid ac arbenigwyr sydd eisoes yn gweithio yn y maes dan sylw.

Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome
Bydd Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome yn gyfle gwerthfawr i artist ar adeg arwyddocâol yn eu gyrfa, sy’n byw yng Nghymru, i ymgymryd â phreswyliad tri mis yn Rhufain.

Mae’r Gymrodoriaeth yn agored i unigolion creadigol eithriadol, uchelgeisiol a dychmygus, sydd yn gweithio ym maes y celfyddydau gweledol. Bydd yn rhoi cyfle arbennig i ddatblygu gyrfaoedd yr artistiaid a ddewiswyd, yn cynyddu proffil artistig o Gymru yn rhyngwladol, ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’r celfyddydau gweledol yng Nghymru.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Gymrodoriaeth a manylion ar sut i ymgeisio ar wefan y BSR.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer Cymrodoriaeth 2018–19 (i’w rhedeg rhwng Hydref a Rhagfyr 2017) yw dydd Gwener 13 Hydref 2017.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245