Cyngor Celfyddydau Cymru | Cronfa Arloesi Digidol i'r Celfyddydau yng Nghymru
Digital Innovation Fund

Cronfa Arloesi Digidol i'r Celfyddydau yng Nghymru

Nod y Gronfa Ymchwil a Datblygu i Gelfyddydau Cymru yw cynorthwyo celfyddydau Cymru i archwilio syniadau newydd a datrys problemau cyfredol gan ddefnyddio’n arf dechnoleg ddigidol.

Ewch i wefan y Gronfa Arloesi Digidol yn arloesi.celf.cymru

Dilynwch y rhaglen hefyd ar y dudalen Facebook facebook.com/digitalinnovationwales/

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245