Cyngor Celfyddydau Cymru | O'r Orsaf i'r Môr

O'r Orsaf i'r Môr

Prosiect am Stryd Fawr Abertawe yw O'r Orsaf i'r Môr.

O'r Orsaf i'r MorProsiect ydyw am gysyniad y Stryd Fawr, realaeth byw yno a'r posibiliadau o'i thrawsnewid.

Dyfeisiodd y consortiwm, dan arweiniad Tai Arfordirol a Theatr Volcano, raglen o brosiectau gwahanol ond cysylltiedig sy'n canolbwyntio ar amryw bryderon, anghenion a hoffterau etholaethau penodol.

Gan gydweithio â thrigolion, masnachwyr, ysgolion, gweithwyr, cymudwyr, ymwelwyr a phobl a eithrir yn gymdeithasol, nod y prosiect yw ymyrryd â'r berthynas rym gyfredol drwy ymyraethau dychymyglon ym myd materol a chymdeithasol y stryd.

O'r Orsaf i'r Môr
Creu Cymunedau Cyfoes

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245