Cyngor Celfyddydau Cymru | Mannau Coll

Mannau Coll

Menter Gymdeithasol newydd ei ffurfio yw'r Cwmni Buddiannau Cymunedol, CALL (Gweithredu Diwylliannol Llandudno), a chanolog i'w ethos yw adfywio dan arweiniad diwylliant.

Ein gweledigaeth yw cymryd Llandudno a'i mannau coll sef ei hadeiladau segur ac adfeiliedig a'i hystadau ag ôl diffyg gofal arnynt, a thrwy raglennu cyffrous ddatblygu trafodaeth a arweinia yn y pen draw at eu hailddychmygu a'u hailfywiogi mewn ffordd sydd o fudd i bawb.

Mannau Coll

Bydd y sgwrs y bwriadwn ei chreu am y mannau hyn yn allweddol i ddatblygu'r amgylchedd adeiledig, y cynnig diwylliannol ac ymgysylltiad y dref. Cydweithiwn ag artistiaid a chymunedau i greu cyfleoedd nodweddiadol am gyfnewid, ymwneud a gwerthfawrogi diwylliannol arloesol.

Ystyriwn hwn yn gyfle i wneud rhywbeth gwreiddiol a chyffrous a allai yn yr hir dymor arwain at sefyllfa lle bydd y dref yn gyrchfan diwylliannol allweddol yn y Gogledd-orllewin, gan gynnig budd i'r economi leol ac atynnu twristiaeth ddiwylliannol.

www.cultureactionllandudno.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/cultureactionllandudno/

Mannau Coll
Creu Cymunedau Cyfoes

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245