Cyngor Celfyddydau Cymru | Dod o Hyd i Faendy

Dod o Hyd i Faendy

Mae Maendy yn mynd ar goll. Nod y rhaglen Dod o Hyd i Faendy yw datrys y broblem hon.

Mae sawl maes i'r rhaglen.

  • Mae 'Llwybrau Newydd' yn gronfa fach a reolir yn lleol am ymyraethau bychain.
  • Mae 'Cyfryngau'r Stryd' yn brosiect cyfathrebu i bobl ifainc.
  • Nod 'Mappa Maendy' yw creu mapiau lleol diriaethol a throsiadol ac mae'n rhan o ymgysylltiad cymunedol ehangach y gwaith adfywio.

Diwedda'r rhaglen drwy drawsnewid yn sylweddol le yn yr awyr agored ac adeilad cymunedol lleol.

Gellwch gysylltu â ni drwy: info@maindee.org neu ar 07948 624781.

maindee.org

Maendy: Cylchlythyr y Gwanwyn 2016
Dod o Hyd i Faendy
Creu Cymunedau Cyfoes

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245