Cyngor Celfyddydau Cymru | Confluence

Confluence

Cydweithrediad creadigol rhwng PLANED, spacetocreate, Penseiri iDeA, Trawsnewid Hwlffordd a Chyngor Sir Benfro yw Confluence.

Ei nod yw dyfeisio a phrofi dulliau newydd a dychmyglon o weithio yn Hwlffordd, a fydd yn dod a’r gymuned ynghyd i ysbrydoli a siapio proses cynllunio, dylunio ac adfywio trefol.

Y weledigaeth yw y bydd porthladd hynafol Hwlffordd, ymhen deng mlynedd, wedi ei ail ddychmygu fel tref farchnad bywiog ac arbennig, wedi ei ailgysylltu â’r afon , yn llawn bywyd, ac yn llawn egni creadigol ei phobl.

Confluence: Afon o Olau. Llun - Jenny Blackmore
Afon o Olau. Llun - Jenny Blackmore. Artist: Toby Downing

Bwriedir y bydd Hwlffordd yn fodel ar gyfer adfywio trefi bychain yng Nghymru trwy’r celfyddydau.

Ynghyd â’r rhaglen uchelgeisiol o breswyliadau a chomisiynau artistiaid, a fydd yn para tair blynedd, mae Confluence yn cyfawrwyddo Lab – rhaglen esblygiadol o brosiectau arbrofol a chreadigol, sy’n dod â rhanddeiliad ynghyd mewn clystyrau, wedi eu hysbrydoli gan ymarfer rhagorol ym meysydd y celfyddydau, dylunio trefol, cynllunio ac adfywio.

Am ragor o wybodaeth: www.thelabhaverfordwest.org/

Ar Facebook – www.facebook.com/thelabhaverfordwest

Erthygl am flwyddyn gyntaf y prosiect ar http://www.walesartsreview.org/comment-art-austerity-and-the-haverfordwest-lab/

Llun isod: Gweithdy adeiladu Freshwest yn wythnos lansio Lab. Llun: Guy Norman.

Confluence
Creu Cymunedau Cyfoes

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245