Cyngor Celfyddydau Cymru | Celfyddyd ond nid felly

Celfyddyd ond nid felly

Beth yw 'Celfyddyd ond nid Felly'?

Prosiect adfywio cymunedau ym mhentrefi Pen-y-graig, Trebanog a’r Porth yw ‘Celfyddyd Ond Nid Felly’.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth tair blynedd o hyd rhwng Trivallis (un o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig mwyaf Cymru), Valleys Kids ac Artes Mundi. Ei nod yw gosod celfyddyd wrth galon adfywiad y gymuned.

Mae’r prosiect wedi gwahodd artistiaid i weithio gyda chymunedau i archwilio eu hamgylchedd mewn ffyrdd creadigol a diddorol; mae hyn wedi arwain at ddatblygiad celfyddyd gyhoeddus yn ogystal â dulliau newydd o roi gwelliannau adfywio ac amgylcheddol ar waith.

Beth mae'r prosiect yn ei olygu?

Mae'r prosiect yn newid y ffordd y mae pobl yn edrych ar eu cymunedau, ac yn cyfrannu at strategaeth ddiwylliannol tymor hir ar gyfer eu hardal.

Eisoes mae wedi golygu:

  • Defnyddio’r celfyddydau i amlygu asedau a hunaniaeth yr ardal
  • Cyflawni gwelliannau ffisegol yn y trefi o dan sylw
  • Meithrin cydlyniant cymunedol trwy dynnu pobl ynghyd i rannu dathliadau
  • Datblygu sgiliau galwedigaethol
  • Codi dyheadau drwy ddarparu cysylltiad ag artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gorau

Ar y Rhestr Wirio Lles: Ffyniant ✔ Gwytnwch ✔ Cydraddoldeb ✔ Cymuned ✔ Diwylliant ✔ Byd-Eang ✔

Celfyddyd ond nid felly | Llun: Rabab Ghazoul
Llun: If I could speak, Sgwrs gymunedol rhwng yr artist Rabab Ghazoul/pobl ifainc Pen-y-graig a theuluoedd yn Niwrnod Hwyl Tai Rhondda Cynon Taf, Tonyrefail, 31 Gorffennaf 2015. Ffoto drwy garedigrwydd Michał Iwanowski

  • Landlord cymdeithasol ym Mhontypridd yw Trivallis.
  • Elusen datblygu'r gymuned leol ym Mhen-y-graig a'r Porth yw Plant y Cymoedd.
  • Sefydliad rhyngwladol i'r celfyddydau cyfoes yng Nghaerdydd yw Artes Mundi.

itsartbutitsnot.wordpress.com

Llun isod:Walk with the Lucy a Jorge Orta, yn archwilio Trebanog, Pen-y-graig a'r Porth 22 Tachwedd 2015. Llun drwy garedigrwydd Jorge Orta

Celfyddyd ond nid felly
Creu Cymunedau Cyfoes

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245