Cyngor Celfyddydau Cymru | Celfyddyd a Chrebwyll - ychwanegu calon wrth wraidd adfywio

Celfyddyd a Chrebwyll - ychwanegu calon wrth wraidd adfywio

Mae Celfyddyd a Chrebwyll yn rhaglen gelfyddydol adfywiol newydd ym Mlaenau Gwent sy'n canolbwyntio ar gymdogaethau sy'n rhan o'r nifer mawr o dai sy'n dai cymunedol Tai Calon, landlord cymdeithasol mwyaf yr ardal.

tai-calon-Davidson-White-Field
Llun: Glenn Davidson/Artstation: arddangosfa o ffotos yn Oriel (Danddaearol) y Maes Gwyn a ddaw o On the Yellow Brick Road sy'n ymgynghoriad creadigol â thrigolion Llys San Siôr, Tredegar, Blaenau Gwent, 11 Tachwedd 2015.

Cyfuna'r fenter greadigol Dai Calon, Celf ar y Blaen a Hamdden Aneurin mewn partneriaeth strategol sy'n asio gwerthoedd tai cymunedol â'r celfyddydau a diwylliant — am y tro cyntaf yn y rhanbarth.

Cynrychiola Celfyddyd a Chrebwyll ffordd amgen o gynllunio trefol a rheoli a darparu newid amgylcheddol gydag artistiaid cyfoes yn arwain ffordd newydd o adfywio ac adnewyddu cymdogaethau.

Llun isod: Davies a Jones: lloches a phencadlys dros dro ar gyfer Where in the World..., ymgynghoriad creadigol â thrigolion Waunheulog, Nant-y-glo, Blaenau Gwent, 11 Rhagfyr 2015.

www.artsandmindscymru.com

Celfyddyd a Chrebwyll - ychwanegu calon wrth wraidd adfywio
Creu Cymunedau Cyfoes

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245