Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Celfyddydau a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Y Celfyddydau a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Sut mae'r celfyddydau yn diwallu uchelgais Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.


Mae'r celfyddydau’n cynnal y dyfodol... ydych chi gyda ni?

Mae'r celfyddydau'n cyflawni pethau gwych yn ein cymunedau lleol. Mae’n tynnu pobl ynghyd, wella lles y meddwl a’r corff, yn creu swyddi ac yn gwneud pentrefi, trefi a dinasoedd yn lleoedd gwych i fyw a gweithio ynddynt ac ymweld â hwy.

Er nad yw, o reidrwydd, yn rhywbeth y byddwch chi’n meddwl amdano o hyd, neu hyd yn oed yn sylwi arni, mae’r Celfyddydau’n greiddiol i fywyd a lles ein cenedl. Mae Cymru ddeinamig, ffyniannus, greadigol yn hanfodol ar gyfer ein dyfodol. Mae’r Celfyddydau’n gwneud Cymru yn lle gwell.

Cyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Rydym am weithio gyda chi i wella llesiant a bywyd y genedl trwy'r celfyddydau. Trwy fuddsoddi yn y Celfyddydau, gallwch gyflawni pob un o saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

gweler hefyd: ein Datganiad Polisi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Datblygu Cynaliadwy).

Fel un o barteriaid gweithred Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, cymerwn y cyfrifoldeb hwn o ddifrif ac rydym eisoes wedi cael cysylltiad cynhyrchiol â nifer o Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus ledled Cymru.

Celfyddyd ar waith

Cliciwch ar esiampl isod i weld sut mae celfyddyd yn gwneud Cymru yn lle gwell.

Neu gallwch hefyd lawrlwytho: Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245