Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Celfyddydau ac Iechyd yng Nghymru

Y Celfyddydau ac Iechyd yng Nghymru

Effaith gadarnhaol y celfyddydau ar iechyd a lles

Yng Nghymru, mae Cyngor y Celfyddydau wedi bod yn cefnogi gweithgarwch yn y maes hwn ers peth amser. Roedd yn braf iawn clywed Cyfarwyddwr Sefydliad Baring yn dweud, ym mis Mai 2017, bod Cymru’n arwain y byd ym maes y celfyddydau i bobl hyn. Ond mae gwaith y celfyddydau mewn iechyd, sydd mor nerthol mewn perthynas â dementia a’r profiad mewn cartrefi gofal, yn cael effaith fuddiol ar draws holl ystodau oedran, dosbarth a daearyddiaeth yng Nghymru. Ac mae angen inni wneud mwy.

Os hoffech chi gopi caled o'r astudiaeth, cysylltwch ag amy.fleming@celf.cymru gan nodi ym mha iaith hoffech chi gopi - Cymraeg neu Saesneg.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245