Cyngor Celfyddydau Cymru | Celc: pecyn gwybodaeth y celfyddydau, llythrennedd a rhifedd

Celc: pecyn gwybodaeth y celfyddydau, llythrennedd a rhifedd

Mae Celc yn helpu athrawon ac artistiaid gydweithio i ddatblygu llythrennedd a rhifedd disgyblion drwy’r celfyddydau mynegiadol.

Beth yw Celc?

Mae Celc yn becyn gwybodaeth newydd sbon sy'n arddangos sut y gall y celfyddydau ddarparu cyfleoedd sbardunol a chyfoethog i helpu athrawon o ran diwallu gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

I bwy mae Celc?

Os ydych chi'n artist neu'n athro a bod gennych ddiddordeb mewn archwilio ffyrdd newydd o gydweithio i ddatblygu llythrennedd a rhifedd disgyblion drwy’r celfyddydau mynegiadol - yna mae Celc i chi.

Bwriedir Celc ar gyfer athrawon sy’n dysgu Sylfaen uwch, Cyfnod Allweddol 2 a 3 ac mae'n darparu syniadau i ysbrydoli, dolenni defnyddiol a chanllawiau ymarferol i gwrdd â gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

‘Mae Celc yn gasgliad cynhwysfawr o adnoddau mawr eu hangen i artistiaid sydd am weithio yn ysgolion Cymru. Mae’n sicrhau bod gan artistiaid becyn gwybodaeth hanfodol o ran sut y gall eu hymarfer fod yn berthnasol i’r cwricwlwm. Mae’n arweiniad sy’n ateb y cwestiwn ‘pam’ yn ogystal â ‘sut’.
– David Powell, Cyfarwyddwr-Reolwr Gwasanaeth Cerdd a Chelf Upbeat Cyf

Ewch i weld: celc.celf.cymru

Celc: pecyn gwybodaeth y celfyddydau, llythrennedd a rhifedd
Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245