Cyngor Celfyddydau Cymru | Joolz Cave-Berry

Joolz Cave-Berry

Artist gweledol sy'n gweithio mewn tri dimensiwn ag amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau crefft i greu celfyddydau anabledd.

Drwy Gamau Creadigol cymer ran mewn rhaglen gysgodi a chynnal gweithdai gyda Gofal Celf a mentora a datblygu.

Holl brosiectau Camau Creadigol >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245