Cyngor Celfyddydau Cymru | Celf o Gwmpas

Celf o Gwmpas

Celf o GwmpasEi phrif nod yw hyrwyddo a darparu cyfleoedd artistig o safon i oedolion ag anableddau dysgu neu sydd â salwch hir dymor gan sicrhau y gallant brofi gweithgareddau celfyddydol o'u dewis.

Datblygir rhaglen gyfnewid rhwng Cymru, Lloegr a'r Alban i artistiaid anabl gan adeiladu partneriaethau â sefydliadau eraill ag enw da am waith.

Yn y cynllunio a'r ymchwilio bydd ymweliadau â sefydliadau partner a symposia i borthi'r rhaglen tair blynedd. Bydd yr artistiaid anabl yng nghanol yr ymchwil, gan weithio â Chelf ac ymgynghorydd i sefydlu Fforwm yr Artistiaid i symud y prosiect ymlaen.

Holl brosiectau Camau Creadigol >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245