Cyngor Celfyddydau Cymru | Canolfan Hanes a'r Celfyddydau, Trefiwt

Canolfan Hanes a'r Celfyddydau, Trefiwt

Craidd ei gwaith yw democratiaeth ddiwylliannol a hanesion pobl. Cesglir a chedwir hanes a threftadaeth dociau Caerdydd a Chymru amlethnig mewn ffordd gyffrous.

Drwy'r celfyddydau, cais fynd i'r afael â chynrychioli negyddol, grymuso cymunedau eithriedig yn gymdeithasol ac annog ymgyfranogi o'r celfyddydau.

Drwy Gam 1 gall weld posibiliadau cymysgedd o gynlluniau a gweithio ag ymgynghorydd allanol a grŵp ymgynghorol.

Holl brosiectau Camau Creadigol >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245