Cyngor Celfyddydau Cymru | Ariannu'r Awdurdodau Lleol

Ariannu'r Awdurdodau Lleol

Meeting the funding challenge

Mae'r nodyn cyfarwyddyd, Datrys yr Her Ariannu, ar gyfer aelodau a swyddogion o'r awdurdodau lleol.

Datrys yr her ariannu

Mae'n bosibl ichi fod yn llawn angerdd am y celfyddydau ond ar yr un pryd yn pryderu am sut y gallwch gynnal gweithgarwch ar adeg yr holl doriadau hyn yn y gyllideb. Ar y llaw arall mae'n bosibl nad ydych yn argyhoeddedig o'r manteision o fuddsoddi yn y celfyddydau ond yn fodlon ystyried y dystiolaeth.

Ni waeth beth yw'ch barn, gobeithio y bydd y nodyn cyfarwyddyd hwn yn gymorth ichi.

Rydym am eich ysbrydoli i feddwl am y buddion y gall y celfyddydau eu darparu i'ch cymuned, a'r swyddogaeth arweiniol y gallwch chi ei chwarae wrth gynorthwyo'r broses o wella ansawdd bywyd a lles eich cyd-ddinasyddion.

Mae'r nodyn hwn yn disgrifio'n fyr ac yn fachog rai o'r dadleuon o blaid buddsoddi yn y celfyddydau. Mae hefyd yn eich cyfeirio at wybodaeth a chyngor ymarferol a fydd yn fodd ichi ystyried ffyrdd o ddarparu gwasanaeth celfyddydol yn eich ardal sy'n effeithiol o ran cost.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245