Cyngor Celfyddydau Cymru | A Oes Angen Dathliad y Celfyddydau Ieuenctid ar Gymru? - Adroddiad Arad

A Oes Angen Dathliad y Celfyddydau Ieuenctid ar Gymru? - Adroddiad Arad

A Oes Angen Dathliad y Celfyddydau Ieuenctid ar Gymru? - Adroddiad Arad

Dyddiad y cyhoeddiad

13 Ion 2014

Categorïau

Ymgysylltu ac Ymgyfranogi

Comisiynodd Cyngor Celfyddydau Cymru ymgynghoriad ac astudiaeth ymchwil i archwilio’r cyfleoedd posibl i ddathlu gorchestion celfyddydol pobl ifanc yng Nghymru.

Adroddiad a gyflwynwyd i: Gyngor Celfyddydau Cymru
Gan: Arad Research

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245