Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2014/15: Canfyddiadau Allweddol o 1 Hydref 2014 hyd 31 Mawrth 2015

Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2014/15: Canfyddiadau Allweddol o 1 Hydref 2014 hyd 31 Mawrth 2015

Arolwg o Sefydliadau Refeniw 2014/15: Canfyddiadau Allweddol o 1 Hydref 2014 hyd 31 Mawrth 2015

Dyddiad y cyhoeddiad

27 Awst 2015

Categorïau

Ymchwil

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau ar gyfer ail hanner arolwg 2014/15 a hefyd y flwyddyn lawn ar gyfer 2014/15 gyda chymariaethau â'r flwyddyn 2013/14.

Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn ymhlith holl gleientiaid Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n cael arian refeniw oddi wrtho ac mae'n rhaid iddynt ei lenwi am ei fod yn rhan o'u cytundebau ariannu.

Yn ystod y flwyddyn 2014/15 roedd 69 o gleientiaid a oedd yn cael arian refeniw.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245