Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 Mawrth 2014

Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 Mawrth 2014

Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Hydref hyd 31 Mawrth 2014

Dyddiad y cyhoeddiad

3 Medi 2014

Categorïau

Ymchwil

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau ar gyfer ail hanner arolwg 2013/14 a hefyd y flwyddyn lawn ar gyfer 2013/14 gyda chymariaethau â'r flwyddyn 2012/13.

Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn ymhlith holl gleientiaid Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n cael arian refeniw oddi wrtho ac mae'n rhaid iddynt ei lenwi am ei fod yn rhan o'u cytundebau ariannu.

Yn ystod y flwyddyn 2013/14 roedd 72 o gleientiaid a oedd yn cael arian refeniw.

03/09/2014: Gwnaed un cywiriad i'r naratif ym mhwynt bwled olaf ond un tudalen dau, a chywiriadau i Dabl 6.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245