Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2013

Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2013

Arolwg o sefydliadau refeniw 2013/14: Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2013

Dyddiad y cyhoeddiad

20 Maw 2014

Categorïau

Ymchwil

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ar gyfer hanner cyntaf arolwg o sefydliadau sy’n cael arian refeniw 2013/14.

Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn ymhlith holl gleientiaid Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n cael arian refeniw ganddo ac mae'n rhaid iddynt ei lenwi'n rhan o'u cytundebau ariannu. Ar hyn o bryd mae deuddeg cleient a thrigain sy'n cael arian refeniw.

Yn bennaf y mae'r arolwg yn casglu data am nifer y digwyddiadau celfyddydol sy'n cael eu cynnal a data am y mynychiadau i'r gweithgareddau hynny.

Adolygwyd ffigyrau'r cwmnïau Perfformio/Teithio yn Nhabl 1 a Thabl 5 ac fe adlewyrchir hyn yn naratif yr adroddiad.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245