Cyngor Celfyddydau Cymru | Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - portread, lliw

Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - portread, lliw

Logos i Dderbynwyr Grant Loteri - portread, lliw

Dyddiad y cyhoeddiad

6 Maw 2017

Categorïau

Logos a Chanllawiau Brand

Dylid cydnabod cyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru trwy arddangos logo y Loteri Genedlaethol ar bob deunydd cyhoeddusrwydd ynghyd â logo Cyngor Celfyddydau Cymru a logo Llywodraeth Cymru.

Lle bynnag y bo’n bosibl dylid arddangos y stribed logo cyfunol mewn lliw llawn. Os oes yna unrhyw anawsterau, er enghraifft, cyfyngiadau wrth argraffu mewn lliw, yna gellir defnyddio’r fersiwn mewn du neu wyn. Lluniwyd y stribed logo yn arbennig ac felly ni ddylid ei newid mewn unrhyw ffordd.

Isod gallwch lawrlwytho fersiwn JPEG neu EPS (Photoshop) yn dibynnu ar eich hanghenion.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245