Cyngor Celfyddydau Cymru | Stribed logo Criw Celf - Lliw

Stribed logo Criw Celf - Lliw

Dyddiad y cyhoeddiad

6 Mehef 2017

Tagiau

Logos

Categorïau

Logos a Chanllawiau Brand

Lle bynnag y bo’n bosibl dylid arddangos y stribed logo cyfunol mewn lliw llawn. Os oes yna unrhyw anawsterau, er enghraifft, cyfyngiadau wrth argraffu mewn lliw, yna gellir defnyddio’r fersiwn mewn du neu wyn. Lluniwyd y stribed logo yn arbennig ac felly ni ddylid ei newid mewn unrhyw ffordd.

Isod gallwch lawrlwytho fersiwn JPEG neu EPS (Photoshop) yn dibynnu ar eich hanghenion.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245