Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynllun Camau Gweithredu Cydraddoldeb Strategol 2017-2021

Cynllun Camau Gweithredu Cydraddoldeb Strategol 2017-2021

Cynllun Camau Gweithredu Cydraddoldeb Strategol 2017-2021

Dyddiad y cyhoeddiad

9 Mai 2017

Categorïau

Llywodraethu

Beth yw'r Cynllun Camau Gweithredu Cydraddoldeb Strategol?

Mae ein Cynllun Camau Gweithredu Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2017-2021 yn herio ein sefydliad ein hunain, ein portffolio o sefydliadau a gaiff arian refeniw a’r rhai eraill a ariannwn yn y sector celfyddydol ehangach i roi rhagor o bwyslais ar y cydraddoldebau.

Mae'r cynllun yn gosod dargedau clir iawn yn y strategaeth hon sy’n cynnwys gosod gweld ymateb priodol i’r targedau hyn yn amod ar gael ein harian.

Celfyddydau sy'n fwy cydradd

Yng Nghyngor Celfyddydau Cymru mae gennym ddwy flaenoriaeth allweddol – cefnogi rhagoriaeth yn y celfyddydau a chynyddu hygyrchedd i’r celfyddydau.

Ein cenhadaeth yw gwneud y celfyddydau’n greiddiol i fywyd a llesiant Cymru. Craidd y genhadaeth hon yw dod o hyd i ffyrdd newydd o annog rhagor o bobl, a phobl fwy amrywiol, i fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau gorau.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245