Cyngor Celfyddydau Cymru | Côd Arfer Gorau

Côd Arfer Gorau

Côd Arfer Gorau

Dyddiad y cyhoeddiad

17 Awst 2018

Categorïau

Llywodraethu

Yn unol â'i bolisi o wneud ei waith gyda'r safon uchaf o onestrwydd, effeithlonrwydd ac ymagwedd agored, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo'r Cod Arfer Gorau hwn.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245