Cyngor Celfyddydau Cymru | Gwerthusiad o Raglen Cyfranogi yn y Celfyddydau Cyrraedd y Nod

Gwerthusiad o Raglen Cyfranogi yn y Celfyddydau Cyrraedd y Nod

Gwerthusiad o Raglen Cyfranogi yn y Celfyddydau Cyrraedd y Nod

Dyddiad y cyhoeddiad

11 Medi 2013

Categorïau

Menter ac Adfywio

Mae’r Rhaglen wedi cyrraedd nodau allweddol ‘ehangu cyfranogiad yn y celfyddydau’ a ‘galluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial creadigol’ yn ogystal â ‘chefnogi ffyrdd newydd, arloesol i greu cyswllt â’n pobl ifanc mwyaf difreintiedig ac sydd wedi’u dadrithio fwyaf.’

Arad Research
Mehefin 2013

Adroddiad terfynol
Cyflwynwyd i: Cyngor Celfyddydau Cymru

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245