Cyngor Celfyddydau Cymru | Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Ymchwil a Datblygu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dyddiad y cyhoeddiad

7 Ion 2019

Maes creadigol

Adloniant Theatr Cerddoriaeth Celfyddydau Cyfunol / Celfyddydau aml-ddisgyblaethol Crefftau Cynhyrchu Ffilm Dangosiadau ffilm a fideo Dawns Drama Llenyddiaeth Opera Celf Gyhoeddus Celfyddydau Gweledol

Categorïau

Ariannu

Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245