Cyngor Celfyddydau Cymru | Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dogfen maes: Datblygiad Proffesiynol i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Dyddiad y cyhoeddiad

7 Ion 2019

Maes creadigol

Adloniant Theatr Cerddoriaeth Celfyddydau Cyfunol / Celfyddydau aml-ddisgyblaethol Crefftau Cynhyrchu Ffilm Dangosiadau ffilm a fideo Dawns Drama Llenyddiaeth Opera Celf Gyhoeddus Celfyddydau Gweledol

Categorïau

Ariannu
Galluogi unigolion creadigol proffesiynol i fynychu hyfforddiant, cyfoethogi eu harferion creadigol a buddsoddi yn y sgiliau a fydd yn galluogi iddynt feithrin gyrfa gynaliadwy yng Nghymru.
Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245