Cyngor Celfyddydau Cymru | Taflen Wybodaeth: Uwchlwytho tystiolaeth o'ch cyfrif banc (sefydliadau)

Taflen Wybodaeth: Uwchlwytho tystiolaeth o'ch cyfrif banc (sefydliadau)

Taflen Wybodaeth: Uwchlwytho tystiolaeth o'ch cyfrif banc (sefydliadau)

Dyddiad y cyhoeddiad

28 Awst 2018

Categorïau

Ariannu

Rhydd y ddogfen hon wybodaeth ychwanegol i gynorthwyo sefydliadau o ran cyflwyno'r dystiolaeth ofynnol am gyfrif eu banc. Ni ddylid ei hystyried yn gyngor cyfreithiol neu fusnes.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245