Cyngor Celfyddydau Cymru | Dogfen maes: Cynhyrchu i Sefydliadau

Dogfen maes: Cynhyrchu i Sefydliadau

Dogfen maes: Cynhyrchu i Sefydliadau

Dyddiad y cyhoeddiad

7 Ion 2019

Maes creadigol

Adloniant Theatr Cerddoriaeth Celfyddydau Cyfunol / Celfyddydau aml-ddisgyblaethol Crefftau Cynhyrchu Ffilm Dangosiadau ffilm a fideo Dawns Drama Gweithgarwch Cyffredinol Llenyddiaeth Opera Celf Gyhoeddus Celfyddydau Gweledol

Categorïau

Ariannu
Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245