Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cefnogi Rhaglenni Canolfannau ac Orielau i Sefydliadau

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cefnogi Rhaglenni Canolfannau ac Orielau i Sefydliadau

Nodiadau Cymorth ar gyfer maes Cefnogi Rhaglenni Canolfannau ac Orielau i Sefydliadau

Dyddiad y cyhoeddiad

7 Ion 2019

Maes creadigol

Celfyddydau Gweledol Crefftau

Categorïau

Ariannu

Nod y nodiadau hyn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar lein.

Byddwn yn esbonio sut i ddechrau defnyddio ein system ar-lein yn ogystal â rhoi canllaw i'r wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi i ni am eich prosiect. Byddwn hefyd yn dweud wrthych pam rydym yn gofyn am wybodaeth benodol a sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i ni.
Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245