Cyngor Celfyddydau Cymru | Adroddiadau Blynyddol

Adroddiadau Blynyddol

Tudalen 1|2|3
Blwyddyn o Gelfyddydau - 2012-13

Blwyddyn o Gelfyddydau - 2012-13

30/07/2013
Adroddiadau
Blwyddyn o Gelfyddydau yw ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2012-13
Darllen mwy...
Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2012-13

Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2012-13

30/07/2013
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2013
Darllen mwy...
Dod i Oed: Adroddiad Blynyddol 2011/12

Dod i Oed: Adroddiad Blynyddol 2011/12

23/07/2012
Adroddiadau Datganiadau Ariannol
Drwy dudalennau'r adroddiad hwn wele ein gweledigaeth a'n hangerdd dros gelfyddydau gwych sy'n ymgysylltu â'u cynulleidfa. Haedda Cymru'r gorau.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2010/11

Adroddiad Blynyddol 2010/11

12/07/2011
Adroddiadau Datganiadau Ariannol
Celfyddydau Cymru: hawddfyd mewn adfyd: Yn yr adroddiad hwn, ni allwn ond roi blas i chi o'r ffyrdd aneirif y cafodd bywyd pawb ei gyfoethogi a'i ysgafnhau gan waith o safon eithriadol.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2009/10

Adroddiad Blynyddol 2009/10

08/11/2010
Adroddiadau Datganiadau Ariannol
Celfyddydau Cymru: bywiog a bywiol. Ein gweledigaeth yw cael Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau'n ganolog i fywyd y genedl.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2008-2009

Adroddiad Blynyddol 2008-2009

22/12/2009
Adroddiadau Datganiadau Ariannol
Llyfr Lloffion Blwyddyn yn y Celfyddydau: mae'r celfyddydau a diwylliant yn greiddiol i'n hunaniaeth genedlaethol, gan gymell pobl i ymweld â ni a dysgu amdanom.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2007-2008

Adroddiad Blynyddol 2007-2008

23/12/2008
Adroddiadau Datganiadau Ariannol
'Meithrin Creadigrwydd': Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn yn cofnodi blwyddyn arall o gynnydd a chyflawniadau gan Gyngor Celfyddydau Cymru o ran gwasanaethu'r celfyddydau.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2006-2007

Adroddiad Blynyddol 2006-2007

09/11/2007
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
'Adfywio trwy'r Celfyddydau': Ein hamcanion yw creu'r hinsawdd a'r amodau sy'n cynnal ac yn datblygu doniau artistig y genedl; sy'n galluogi mentrau newydd ac artistiaid newydd i ffynnu.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2005-2006

Adroddiad Blynyddol 2005-2006

19/12/2006
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
'Rhoi Gwerth ar y Celfyddydau': Anodd fyddai dychmygu bywyd heb y celfyddydau. Mae’r celfyddydau yn eu hamryfal ffurf yn diffinio ac yn dylanwadu ar y ddynoliaeth: maen nhw’n rhoi llais i brofiadau dynoliaeth, pryfocio a gwylltio, herio a boddhau, ysbrydoli a gwefreiddio fel ei gilydd.
Darllen mwy...
Adroddiad Blynyddol 2004-05

Adroddiad Blynyddol 2004-05

19/01/2006
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
'Creu'r Cysylltiadau': Bu’r flwyddyn 2004-05 yn un hanesyddol i’r celfyddydau yng Nghymru. Gwelwyd cwblhau nifer ddigyffelyb o adeiladau celfyddydau newydd, gan amrywio o ran eu maint a’u diben, yn uchelgeisiol eu cysyniad a’u dyluniad, ac wedi eu lledaenu ar hyd a lled y wlad – pob un yn cael effaith adfywiol.
Darllen mwy...
Tudalen 1|2|3

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245