Cyngor Celfyddydau Cymru | Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru er 2007

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru er 2007

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru er 2007

Dyddiad y cyhoeddiad

14 Awst 2017

Categorïau

Adroddiadau Blynyddol

Mae cyllid yr Undeb Ewropeaidd yn gweithio mewn cylchoedd 7 mlynedd, felly dehonglwyd "y 10 mlynedd diwethaf" i olygu’r canlynol:

  • 7 mlynedd gyfan y cyfnod 2007-13, lle y mae (yn ddamcaniaethol) wybodaeth lawn ar gael
  • Cymaint o’r cyfnod 2014-2020 ag y gellir eu canfod ar yr adeg hon – gyda 20142016 yn 3 blynedd.

Gall cyllid yr Undeb Ewropeaidd gael ei rannu yn ddau brif gategori:

  • Y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, sydd wedyn yn bennaf yn cael eu datganoli’n ôl i’r aelod-wladwriaethau ac, yn achos y Deyrnas Unedig, ei ddosbarthu ar wahân yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd hefyd yn cynnwys rhaglen Interreg sy’n ariannu prosiectau ar sail partneriaethau trawsgenedlaethol ac sy’n dosbarthu cyllid drwy nifer o feysydd ac is-feysydd sydd â ffocws daearyddol (mae Cymru’n gymwys i ymgyfranogi o 4 o’r is-feysydd hyn).
  • Y cronfeydd trawsgenedlaethol, sef rhaglenni a luniwyd i ysgogi cydweithio rhwng partneriaid o nifer o wledydd cymwys, neu sy’n cynorthwyo ymweliadau a chyfnewidiadau rhwng gwledydd.
Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245