Cyngor Celfyddydau Cymru | Adroddiad Blynyddol am y Gymraeg 2017-18

Adroddiad Blynyddol am y Gymraeg 2017-18

Dyddiad y cyhoeddiad

21 Awst 2018

Categorïau

Adroddiadau Blynyddol

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn sefydlu'r egwyddor y dylid trin y Gymraeg ar Saesneg ar sail gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus. Sefydlodd y Mesur hwn hefyd Gomisiynydd y Gymraeg yng Nghymru. Mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb am orfodi dyletswyddau cyfreithiol y Mesur drwy gyfres o Safonau.

Rhaid i gyrff cyhoeddus, megis Cyngor Celfyddydau Cymru, gyhoeddi dogfen bolisi sy'n egluro sut y bwriadant gyflawni'r ymrwymiad hwn.


Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245