Cyngor Celfyddydau Cymru | Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn 2016-17

Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn 2016-17

Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn 2016-17

Dyddiad y cyhoeddiad

17 Awst 2017

Categorïau

Adroddiadau Blynyddol

Mae cyllid cyhoeddus o dan bwysau diddiwedd. Yn yr adroddiad hwn, cewch wybod sut y buom yn ymateb i’r her hon yn ystod 2016/17.

Esboniwn yr hyn a wnaethom, pwysleisiwn rai o’n llwyddiannau a nodwn lle, mewn nifer fach o feysydd, na chyraeddasom y targedau yr oeddem wedi gobeithio eu cyrraedd.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245