Cyngor Celfyddydau Cymru | Adroddiadau Blynyddol

Adroddiadau Blynyddol

Tudalen 1|2|3

Adroddiad Blynyddol am y Gymraeg 2017-18

21/08/2018
Y Gymraeg Adroddiadau Polisïau a Nodau Corfforaethol
Dyma Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2017/18. Rhydd wybodaeth am ein perfformiad yn erbyn y nodau, uchelgeisiau a gofynion a amlinellir yn ein dogfen bolisi a’n cynllun gweithredu am y Gymraeg, 2017/18.
Darllen mwy...
Adroddiad a Datganiadau Ariannol 2017-18

Adroddiad a Datganiadau Ariannol 2017-18

17/08/2018
Gweithgareddau Cyffredinol a Dosbarthu Arian y Loteri: Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018
Darllen mwy...

Arolwg o’r Sefydliadau ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18: canfyddiadau allweddol o 1 Hydref 2017 hyd 31 Mawrth 2018

16/08/2018
Arolwg o’r Sefydliadau ym Mhortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18: canfyddiadau allweddol o 1 Hydref 2017 hyd 31 Mawrth 2018
Darllen mwy...
Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18

Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18

14/06/2018
Canfyddiadau allweddol o 1 Ebrill 2017 hyd 30 Medi 2017
Darllen mwy...
Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn 2016-17

Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn 2016-17

17/08/2017
Adroddiadau Datganiadau Ariannol
Mae cyllid cyhoeddus o dan bwysau diddiwedd. Yn yr adroddiad hwn, cewch wybod sut y buom yn ymateb i’r her hon yn ystod 2016/17.
Darllen mwy...
Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru er 2007

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru er 2007

14/08/2017
Adroddiadau Ymchwil a datblygu Archif Ymchwil
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu Euclid i nodi cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i brosiectau sy’n canolbwyntio ar y celfyddydau yng Nghymru, neu’n gysylltiedig â hwy, dros y 10 mlynedd diwethaf.
Darllen mwy...
Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016

Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016

08/11/2016
Adroddiadau Datganiadau Ariannol
Mae cyllid cyhoeddus o dan bwysau diddiwedd. Yn yr adroddiad hwn, cewch wybod sut y buom yn ymateb i’r her hon yn ystod 2015/16.
Darllen mwy...
Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2014/15

Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2014/15

21/07/2015
Adroddiadau Datganiadau Ariannol
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015
Darllen mwy...
Blwyddyn ym myd y Celfyddydau 2013/14

Blwyddyn ym myd y Celfyddydau 2013/14

05/09/2014
Adroddiadau
Adroddiad Blynyddol 2013/14 gyda rhagair gan y Prif Weithredwr Nick Capaldi a'r Cadeirydd, Dai Smith.
Darllen mwy...
Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2013/14

Adroddiad a Datganiadau Ariannol - 2013/14

29/07/2014
Datganiadau Ariannol Adroddiadau
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014
Darllen mwy...
Tudalen 1|2|3

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245