Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2017

Cymru yn Fenis | Wales in Venice 2017

ARDDANGOSFA JAMER RICHARDS AR GYFER CYMRU YN FENIS WALES IN VENICE 2017 YN DYCHWELYD I GYMRU

Bydd y cyflwyniad o arddangosfa James Richard yn Chapter, Caerdydd yn cynnwys gwaith am gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y Venice Biennale yn 2017. Bydd yr arddangosfa hefyd yn cyflwyno gwaith gan yr artist o 2011 ac yn cynnwys rhaglen o ffilmiau wedi'u dewis gan yr artist ei hun sy'n dangos nifer o arloeswyr celf fideo Brydeinig.

Cymru yn Fenis Wales in Venice 2017

James Richards: Migratory Motor Complex

Rhagolwg: Chwefror 23 6-8PM

Arddangosfa: Chwefror 24 - Mai 26 2018

Maw / Mer / Sad / Sul 12-6pm
Iau / Gwe 12-8pm
Ynghau ar ddydd Llun

Darllenwch y datganiad llawn a gyhoeddwyd gan Chapter.

www.experiencewalesinvenice.org

Digwyddiadau Cysylltiedig

Mae G39 yn datblygu rhaglen o ddigwyddiadau sydd wedi'u hysbrydoli gan yr arddangosfa 'Cymru yn Fenis Wales in Venice' gan James Richards. Bydd y digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd i archwilio syniadau ehangach sy'n berthnasol i waith James a'r themâu sy'n cael eu hamlygu yn yr arddangosfa. Bydd y digwyddiadau hefyd yn rhoi cyfle inni ystyried yr arddangosfa yng nghyd-destun Fenis, a phresenoldeb Cymru ym Miennale Fenis.

Mae G39 wedi gweithio gyda James Richards a Chapter i ddatblygu tair thema ar gyfer y digwyddiadau hyn. Yn eu cyfanrwydd, mae'r themâu yn ffurfio set o gylchoedd cydganolog, gan ddechrau gyda'r hynodrwydd, yr unigolyn, yr absoliwt; yna'n lledaenu i fod yn fwy ymwybodol, yn fwy amrywiol ac yn fwy perthnasol; hyd nes y cyrhaeddir yr ymylon allanol lle mae syniadau yn ymestyn i’r haniaethol, corff cyhoeddus neu ddienw. Yn ganolog i'r rhain, mae'r digwyddiad cyntaf: The Voice.

The Voice

2-4pm Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2018

£5 / £3 consesiwn

Canton Uniting Church, Cowbridge Road East, Cardiff, CF5 1LQ

Mae'r digwyddiad hwn yn ystyried 'The Voice' fel dyfais thematig i archwilio gwaith James Richards. Trwy'r llais rydym yn edrych ar y corff, y broses o ddod i oedran yn yr ystyr biolegol a diwylliannol, a'r foment lle rydych yn 'darganfod eich llais'. Mae'r digwyddiad yn cynnwys ffilmiau gan Meredith Monk, Charlmaigne Palestine, ac Anne Maguire. Bydd darlleniad gan Giles Bailey o'r testun Voce di Testa a ysgrifennwyd gan Chris McCormack yn benodol ar gyfer Music for the Gift fel rhan o Fiennale Fenis . Bydd hwn yn gyfle unigryw i gael safbwyntiau o’r newydd ar waith James ac archwilio'r llais sy'n llawn tristwch a dathlu ar yr un pryd.

Cymerwch gipolwg ar ddigwyddiadau'r dyfodol yn y rhaglen hon, gan gynnwys The Gleaning (Mehefin 2018), a The Sleep (Medi 2018).

Mae G39 wedi cael ei gomisiynu gan Chapter i ddatblygu'r rhaglen hon ar y cyd â James Richards. Mae'r digwyddiadau yn cael eu cefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac fe'u gwnaed yn bosibl drwy gymorth Art Fund.

Rydym yn gweithio gyda @chaptergallery i gynhyrchu rhaglen o ddigwyddiadau a ysbrydolwyd gan arddangosfa James Richards, @WalesinVenice. Yn gyntaf: The Voice.

James Richards

James Richards: Cymru yn Fenis 2017

Mae James Richards, a gafodd ei eni yng Nghaerdydd, yn ymddiddori ym mhosibilrwydd y preifat ymysg yr anhrefn dyddiol cyhoeddus. Fel rhan o'i waith, mae'n defnyddio stôr o ddeunyddiau sy'n tyfu o hyd gan gynnwys darnau o waith sinema, gweithiau gan artistiaid eraill, deunydd ffilm o gamerâu coll, lluniau niwlog teledu ganol-nos, traciau sain o ffilmiau a ffrwyth gwaith ei ymchwil mewn archifau.

Mae cyflwyniad James i arddangosfa Cymru yn Fenis Wales in Venice wedi'i ysbrydoli gan Santa Maria Ausiliatrice a thaith barhaus yr artist i archwilio pŵer emosiynol deunydd priodedig.

Mae arddangosfa James Richards: Music for the gift wedi'i churadu gan Hannah Firth ac yn cael ei rheoli gan Chapter, Caerdydd.

04-James-Richards-and-Steve-Reinke-What-weakens-the-flesh-is-the-flesh-itself,-video-still,-560
James Richards a Steve Reinke, 'What weakens the flesh is the flesh itself' (golwg o'r arddangosfa), fideo dogidol gyda sain, 2017. Hawlfraint: James Richards a Steve Reinke; trwy law Cyru yn Fenis. Llun Jamie Woodley


Y Rhaglen Ddysgu a Digwyddiadau

Mae presenoldeb Cymru yn Fenis Wales in Venice yn adlewyrchu yn ôl ar Gymru drwy fentrau fel y rhaglen Goruchwylio Arbennig sy'n cynnig cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol i artistiaid a churaduron. Datblygwyd cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan yn 2017 fel cynllun peilot gydag Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.


Mae sgyrsiau a digwyddiadau sy'n rhoi cyd-destun ehangach i waith James, ynghyd â'r Rhaglen Hyfforddi Goruchwylio Arbennig wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth â'r sefydliad sy'n cael ei redeg gan artistiaid, g39, a byddant yn cael eu cynnal ledled Cymru drwy gydol 2017 a 2018.

Darllenwch ragor am yr 18 Goruchwyliwr fydd yn ymweld â Fenis.


Venice Biennale

La Biennale di Venezia yw arddangosfa celfyddydau gweledol mwyaf mawreddog y byd. Caiff Cymru yn Fenis/Wales in Venice ei chomisiynu a’i rheoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru gyda chefnogaeth a chydweithio gan Lywodraeth Cymru a’r British Council. Caiff ei dewis drwy alwad am gynigion.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu artistiaid i gyflwyno yn Cymru yn Fenis/Wales in Venice fel Digwyddiad Cyfochrog yn Biennale Fenis ers 2003, gan ddathlu’r goreuon o blith artistiaid newydd a sefydledig Cymru. Ymhlith yr artistiaid blaenorol mae Helen Sear, Bedwyr Williams, Tim Davies a John Cale.

Mae'r rhesymeg dros arddangos yn Fenis a'r hyn yr ydym yn gobeithio ei gyflawni yn cael eu hadlewyrchu yn amcanion y bartneriaeth:

  • Arddangos gwaith artistiaid mwyaf cyffrous a chreadigol Cymru.
  • Canolbwyntio sylw rhyngwladol a chenedlaethol ar ystod amrywiol gwaith a werthfawrogir gan y beirniaid sy'n ymwneud â Chymru, sy'n dod o Gymru neu sy'n gysylltiedig â Chymru.
  • Creu profiadau a chysylltiadau rhyngwladol ar gyfer orielau, curaduron ac artistiaid a fydd yn datblygu celfyddydau gweledol Cymru.
  • Ar lwyfan y byd dathlu Cymru ddeinamig, flaengar a diwylliannol ymgysylltiedig.

Mae ein presenoldeb ym Miennale Celf Fenis yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chyllideb graidd o £400,000 ar draws dwy flynedd i ddatblygu'r prosiect.


Gwybodaeth i'r Wasg

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, delweddau a gwneud ceisiadau am gyfweliadau, cysylltwch â:

Cymru

Betsan Moses
E: betsan.moses@celf.cymru
Ff: +44 (0)29 2044 1307
S: +44 (0)7970751057

Cyfryngau rhyngwladol a gweddill Prydain

Lisa Hill yn SUTTON
E: lisa@suttonpr.com
Ff: +44 (0)20 7183 3577
S: +44 (0)7715676683

    Elusen Gofrestredig Rhif 1034245