Cyngor Celfyddydau Cymru | Portffolio Celfyddydol Cymru

Portffolio Celfyddydol Cymru

Mae 67 Sefydliad yn rhan o Bortffolio Celfyddydol Cymru, a hynny o fis Ebrill 2016 ymlaen.

Aelodau Portffolio Celfyddydol (a elwid gynt yn Sefydliadau Refeniw) yw'r cleientiaid hynny sy'n cael grantiau rheolaidd, a ddyfernir yn flynyddol, tuag at eu gweithgareddau craidd.

Mae buddsoddiad Cyngor Celfyddydau Cymru yn y Portffolio Celfyddydol yn un o'r prif ffyrdd rydym yn anelu at sicrhau sector creadigol a deinamig ar gyfer y celfyddydau, a chyflawni'r blaenoriaethau strategol a amlinellwyd yn ein Cynllun Corfforaethol ac a gytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru.

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru

Rydym yn gosod disgwyliadau ehangach ochr yn ochr â nifer o dargedau cyffredin i bob aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru. Mae ein Llawlyfr yn esbonio sut rydym yn rheoli ein perthynas gydag aelodau'r portffolio. Mae'r ddolen i'r Llawlyfr hefyd yn cynnig mynediad i dempledau i gyflwyno gwybodaeth yn ystod pob blwyddyn ynglŷn â sut mae'r sefydliad yn gweithredu ac yn perfformio.

Rhaglen Wytnwch: Nid yw Rhaglen Wytnwch Portffolio Celfyddydol Cymru yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os ydych chi'n aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru sydd â diddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen, cysylltwch â andrew.richards@celf.cymru

Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru

Gyrrir Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru i'r 67 aelod pob 6 mis. Yn bennaf, mae'r arolwg yn casglu data am nifer y digwyddiadau celfyddydol a gynhelir a chyfraddau mynychu'r gweithgareddau hyn. Darllenwch ragor yma am Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru.

Daethpwyd o hyd i 67 aelod

Pori yn ôl yr wyddor:

Tudalen 1|2|3|4|5|6|7
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Y Tŷ Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru,
Stryd Pierhead
Caerdydd
CF10 4PH
Cwmni Theatr Volcano
Prifysgol Fetropolitan Abertawe,
Townhill Road,
Abertawe
SA2 0UT
Cwmni'r Frân Wen
Yr Hen Ysgol Gynradd
Ffordd Pentraeth Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5HS
Cyngor Celfyddydau Cymru
Prifysgol Cymru
Penglais
Aberystwyth
SY23 3DE
Cyngor Rhondda Cynon Tâf
Theatr y Colisewm, Stryd Mount Pleasant,
Trecynon, Aberdâr,
Rhondda Cynon Tâf
CF44 8NG
Dawns Gogledd Ddwyrain Cymru
The Royal International Pavillion
Ffordd yr Abaty, Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8SW
Dawns i Bawb
Uned 2 a 3 Galeri
Doc Victoria Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ
Dawns Powys
Y Ganolfan Ddawns,
Ffordd Arlais, Llandrindod,
Powys
LD1 5HE
Dawns Rubicon
Nora Street,
Adamsdown,
Caerdydd
CF24 1ND
Ffilm Cymru Wales
Ystafell 7 33-35 Stryd Gorllewin Bute
Caerdydd
Caerdydd
CF10 5LH
Tudalen 1|2|3|4|5|6|7

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245