Cyngor Celfyddydau Cymru | STAMP

STAMP

Rhaglen tair blynedd yw hwn er lles adfywiad parhaus Caernarfon trwy gynnwys y gymuned a sicrhau cyfranogiad a deialog ystyrlon.

Nod Creu Cymunedau Cyfoes Caernarfon yw cyfoethogi’r prosiectau adfywio a weithredir drwy gynnwys deunydd celfyddydol a ysgogir trwy drafodaeth ac sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn adnabyddiaeth o’r lleoliad.

Fel rhan o'r prosiect, bwriedir

    Yma wyf finnau i fod: Caernarfon
  • Sefydlu Fforwm Deialog a fydd yn mynd ati i chwilio am y bobl sy’n fodlon rhannu eu hatgofion, eu canfyddiadau a’u gobeithion am lefydd gydag eraill: pobl sy’n fodlon archwilio’r hyn y mae’r dref yn ei olygu iddynt. Felly, aelodau’r Fforwm Deialog fydd y gymuned, yr Artistiaid a’r cyrff a’r bobl broffesiynol sy’n bartneriaid yn y broses Adfywio.
  • Cynllunio cyfres o ddigwyddiadau gyda’r nod o archwilio themâu a fydd yn arwain at ddarganfod safleoedd ar y glannau lle gellid gosod rhywbeth.
  • Dylunio a chreu gofod deialog dros dro o fewn safle’r Ynys fel prosiect peilot.
  • Comisiynu cyfres o gyfraniadau celfyddydol perthnasol i’r dref ac o fewn y dref, a fydd wedi
  • codi o’r gwreiddiau. Gall yr cyfraniadau fod mewn sawl ffurf wahanol.
Dolenni

Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon

Gwefan STAMP

STAMP
Creu Cymunedau Cyfoes

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245