Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yng Nghaeredin 2019

Cymru yng Nghaeredin 2019

Gŵyl Ymylol Caeredin yw'r ŵyl gelfyddydol fwyaf yn y byd. Dyma gyfle gwych i gwmnïau Cymru ym maes y celfyddydau perfformio gyflwyno eu gwaith ar lwyfan rhyngwladol o bwys.

Daw cynulleidfaoedd, rhaglenwyr, hyrwyddwyr a chynhyrchwyr o ledled Prydain a'r byd i'r ŵyl. Credwn y dylai'n cwmnïau ym maes y celfyddydau perfformio gael y cyfle i serennu ar y fath lwyfan yng ngolwg y byd.

Cynyrchiadau Cymru yng Nghaeredin 2019

Gŵyl Ymylol Caeredin yw’r ŵyl gelfyddydol fwyaf yn y byd. Mae Cymru yng Nghaeredin
yn gyfle arddangos sy’n cael ei drefnu i hyrwyddo theatr, dawns a syrcas o Gymru.
Gweledigaeth y rhaglen yw defnyddio’r ŵyl yn llwyfan i’n sefydliadau a’n gweithwyr
celfyddydol i wireddu eu huchelgais rhyngwladol.

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i’n cwmnïau a gweithwyr creadigol sy'n barod i arddangos eu doniau i ddatblygu marchnadoedd a gwella eu teithiau y tu allan i Gymru. Byddwn ni hefyd yn gweithio gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig i wneud y mwyaf o’r cyfle.

Bydd ein proses ddethol yn cael ei hysbrydoli gan ein Cynllun Corfforaethol newydd,
Er Budd Pawb. Mae llais yr unigolyn a mynegiant personol yn bwysig inni. Hefyd mae
amrywiaeth, cydraddoldeb a thegwch wrth wraidd ein gwaith yn ogystal â chefnogi
celfyddyd ddewr ac arloesol.

Eich cynnig

Rydym ni am gael cynigion gan ymgeiswyr sydd â hanes o greu gwaith cyffrous sy'n barod
i’w arddangos yng Nghaeredin ac i deithio y tu allan i Gymru. Byddwn ni’n chwilio am resymeg gryf ac argyhoeddiadol.

Rhaid i’r gwaith gyrraedd cynulleidfa eang iawn. Felly rhaid cael cynlluniau marchnata a
datblygu cynulleidfa sy’n realistig ac argyhoeddiadol gyda’ch holl bartneriaid yn cyd-dynnu.
A hoffem ni ddeall pam rydych wedi dewis eich lleoliad penodol.

Dim ond sefydliadau a gweithwyr creadigol yng Nghymru (neu sydd wedi gweithio yma yn
helaeth) sy’n gallu cynnig am y grantiau yma.

Proses dau gam

I fynegi diddordeb cyn dechrau ar y broses ymgeisio ffurfiol, anfonwch at
maggie.dunning@celf.cymru gyda Caeredin - mynegi diddordeb yn y teitl. Rhaid iddo fod
yn ddim mwy na 500 gair gyda chyllideb ddrafft.

Dyddiad cau mynegi diddordeb yw 5pm ddydd Mercher 12 Rhagfyr 2018.

Bydd panel mewnol ac allanol yn ystyried eich cynnig ac yn cysylltu â chi erbyn diwedd
y dydd, 16 Rhagfyr 2018. Byddwch yn cael gwybod a ydy’n iawn ichi fynd ymlaen i'r cam
ymgeisio ac am faint o arian.

Dyddiad cau ymgeisio yw 5pm ddydd Iau 17 Ionawr 2019.

Bydd ein swyddogion datblygu yn gallu eich helpu gyda'ch cais.

Byddwch chi'n gallu cysylltu â ni mewn sawl ffordd:
• E-bostiwch datblygu@celf.cymru
• Ffoniwch 0845 8734 900 (byddwch chi'n talu cyfraddau lleol, bydd cyfraddau ffôn
symudol yn amrywio o bosibl) neu 029 2044 1300
9am-5pm Dydd Llun – Dydd Iau
9am-4.30pm Dydd Gwener
Trydar: @Celf_Cymru
Gwefan: celf.cymru

Mae rhagor o wybodaeth am sut i gysylltu â ni yma

Canllawiau Cymru yng Nghaeredin 2019 / Wales in Edinburgh 2019 Guidelines

Cymru yng Nghaeredin 2019
Celf yng Nghymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245