Cyngor Celfyddydau Cymru | Criw Cymru

Criw Cymru

Project a ddatblygwyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru mewn partneriaeth â lleoliadau a sefydliadau eraill ar draws Cymru yw Criw Cymru.


Dyddiadau: Mehefin 2009 - presennol

Y Criw

Ers Mehefin 2009 mae Criw Cymru wedi bod yn cynnig gweithdai hip hop i bobl ifanc rhwng 11-18 oed ar draws Cymru, gan helpu i ddatblygu sgiliau dawns, hyrwyddo iechyd a maeth ac yn hybu eu hunanhyder. Gan roi iddynt y cyfle i weithio gyda rhai o’r prif diwtoriaid hip hop ym Mhrydain heddiw, a threfnu iddynt gyfarfod gyda chyn Olympiaid, gobeithir y bydd y plant wedi eu hysbrydoli mewn nifer o gymunedau ar draws Cymru i osod y nod yn uchel a’i gyrraedd hyd eithaf eu gallu.

Criw Cymru | Llun: John AshelfordYn flynyddol doir â phlant sydd wedi cymryd rhan mewn gweithdai rhanbarthol ynghyd i dreulio wythnos gyda’i gilydd yn y Ganolfan, gan ddefnyddio cyfleusterau preswyl yr Urdd yn yr adeilad. Yna byddant yn ffurfio ‘criw’ i gynrychioli Cymru gyfan gan hogi eu sgiliau hip hop yng ngofodau ymarfer a pherfformio’r Ganolfan, sydd o safon fyd-eang, ac yn dysgu sut i greu darn theatrig o’r cryfderau unigol a gyfrannir i’r grŵp. Mae datblygu cyfeillgarwch parhaol sy’n croesi ffiniau daearyddol a chymdeithasol yn ganlyniad allweddol i’r project. Mae hefyd yn uchelgais y bydd Criw Cymru o safon ddigonol i berfformio yn Lleoliadau Byw y Gemau Olympaidd yn 2012.

Manylion:

Prif nod Criw Cymru yw datblygu’r sgiliau celfyddydol trefol a’r ddealltwriaeth o bobl ifainc Cymru. Dysgir y rhai sy’n cymryd rhan am gynnal eu hiechyd trwy ddawns ac i drafod buddiannau sylfaenol eraill megis maeth da. Y nod ar y cyfan yw hyrwyddo hunanhyder ac ysbrydoli uchelgeisiau hunangred, gan gynnig i gyfranogwyr y cyfle iddynt gyflawni eu llawn botensial. Trwy gymryd rhan gobeithir y gellir meithrin cyfeillgarwch gref, ystyrlon a pharhaus ar draws Cymru.

Partners and artists involved in project:

2 Faced Dance
Curtis James a KnoLove Productions
Eisteddfod yr Urdd
Galeri, Caernarfon
Jonzi D Productions
Jukebox Juniors
Kwesi Johnson
Liara Williams
Mr Wiggles (O griw The Pioneers o’r Unol Daleithiau)
Owain Rhys Davies
Taliesin, Abertawe
Theatr Brycheiniog
Urdd Gobaith Cymru

Nôl at dudalen Y Marc Ysbrydoli

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245