Cyngor Celfyddydau Cymru | Creu Cymunedau Cyfoes

Creu Cymunedau Cyfoes

Nod cyffredinol Creu Cymunedau Cyfoes yw gosod y celfyddydau, mewn modd ystyrlon, yn rhan o nifer fechan o brosiectau adfywio dychmygus, uchelgeisiol a blaengar.

Trwy wneud hyn, rydym yn archwilio dulliau newydd o weithio sy’n hybu cydweithio ar draws y sector, yn profi syniadau a phartneriaethau newydd yn ogystal ag ysbrydoli cymunedau i ail ddychmygu eu hamgylchedd mewn modd creadigol a chydag awdurdod.

Beth mae Creu Cymunedau Cyfoes yn ei wneud?

Rydym yn defnyddio Creu Cymunedau Cyfoes i fuddsoddi mewn nifer fechan o brosiectau canmoladwy sydd yn arbrofi gyda modelau newydd o adfywio a chydweithio trwy’r celfyddydau. Hoffem gefnogi safon prosiectau o ran eu dull o gynllunio a gweithredu.

I weld manylion rhai o'r prosiectau sydd eisoes wedi mynd rhagddynt ar hyd a lled Cymru, dewisiwch brosiect isod.

Cliciwch yma i ddarllen myfyrdodau Paul Haywood, Deon Rhaglenni Academiadd yn University of the Arts, London: Central Saint Martins, ac Athro Gwadd mewn Ymgysylltiad Cymunedol Creadigol ym Mhrifysgol Salford.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245