Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Cymru Greadigol 2017/18
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2017/18

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2017/18

Cyhoeddi artistiaid buddugol Cymru Greadigol 2017/18

Ar ddydd Iau 2 Chwefror 2018, mewn seremoni yn The HYST, Abertawe. Derbyniodd 14 artist proffesiynol Ddyfarniadau Cymru Greadigol a Chymrodoriaethau Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Pwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid.

Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd. Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw.

Enillwyr Dyfarniadau Cymru Greadigol 2017/18

CWA Angela Davies Portrait

ANGELA DAVIES

CWA Dr Jeremy Huw Williams

DR JEREMY HUW WILLIAMS

CWA Eric Ngalle Charles

ERIC NGALLE CHARLES

CWA James Morris

JAMES MORRIS

CWA Matteo Marfoglia

MATTEO MARFOGLIA

CWAPaulEmmanuel

PAUL EMMANUEL

CWA Sara Rees

SARA REES

CWA Sophie McKeand

SOPHIE MCKEAND

CWA-Tim-Bromage

TIM BROMAGE

CWA Tracy Tinker

TRACY SPOTTISWOODE

Gwobrau eraill a gyhoeddwyd:

Gwobr Goffa Brian Ross

Daniel Pritchard

DANIEL PRITCHARD

Gweni Llwyd

GWENI LLWYD

Gwobr Goffa Eirian Llwyd

CWA Gethin Ceidiog

GETHIN CEIDIOG HUGHES

Cymru Greadigol - Cymrodoriaeth British School at Rome

CWA Sam Hasler

SAMUEL HASLER

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2017/18
Cymru Greadigol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245