Cyngor Celfyddydau Cymru | Rakhi Singh
Rakhi Singh

Rakhi Singh

Adnabod yr ArtistRakhi Singh

Ganed Rakhi Singh yn Llandeilo i rieni a oedd yn hanu o Loegr ac India. Ar ôl codi ffidil fel plentyn ifanc, aeth ymlaen i fwynhau llwyddiannau di-ri mewn cystadlaethau Cenedlaethol a Rhyngwladol. Ymysg llwyddiannau ei gyrfa gynnar mae'r Rhuban Las, Ysgoloriaeth Bryn Terfel, Gwobr Tywysog Cymru, Cerddor Ifanc Prydain Fawr Audi 96, Cerddor Ifanc y Flwyddyn yng Nghymru Texaco 97.

Fel cerddor clasurol, mae Rakhi eisoes wedi cael gyrfa ddisglair, o ganu concertos, arwain Pedwarawd Barbirolli, chwarae gydag Academi St-Martin-in-the-Fields, bod yn arweinydd gwadd cerddorfeydd blaenllaw fel Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham a Cherddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl, a hyd yn oed mynd ar daith gyda Take That. Trwy ei theithiau fel cerddor, mae hi wedi cael llawer o brofiadau diwylliannol amrywiol, o glywed cerddoriaeth draddodiadol yn Kazakhstan i berfformio ar gyfer cymuned Maori yn Seland Newydd a chael ei chroesawu i'w plith.

Y Cynnig

Daeth Classical, Folk and Beyond i fod yn sgil treulio nifer o flynyddoedd yn astudio ac yn perfformio cerddoriaeth glasurol ar y lefel uchaf. Sylweddolodd Rakhi bod gan y gerddoriaeth sy'n golygu fwyaf iddi ryw fath o gysylltiad uniongyrchol â cherddoriaeth werin. Mae hi wedi ymddiddori mewn cerddoriaeth o wahanol ddiwylliannau trwy gydol ei bywyd, ac yn ystod cyfnod ei Dyfarniad Cymru Greadigol, bydd Rakhi, y perfformiwr penigamp, yn mynd i chwilio am ei llais unigol. Fel perfformwraig sy’n cyfansoddi, mae'n cynnig cyflawni astudiaeth ymchwil bersonol i gerddoriaeth werin Cymru, Bwlgaria, yr Aifft ac India.

I gychwyn, mae hi am arbrofi gyda threfniadau o alawon gwerin Cymreig - gan ymgorffori elfennau o ddiwylliannau eraill sy'n taro tant gyda hi iddynt, a bydd gweithio gyda cherddorion o genres eraill yn rhan annatod o'r broses honno. Hoffai godi proffil y ffidil yng Nghymru. Mae Rakhi'n gobeithio creu rhaglenni diddorol ac amrywiol trwy ei datblygiad ei hun fel cyfansoddwraig a chan ddefnyddio'i chyfoeth o wybodaeth am y repertoire clasurol craidd a gweithio gyda chyfansoddwyr Cymreig.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245