Cyngor Celfyddydau Cymru | Brendan Stuart Burns
Brendan Stuart Burns

Brendan Stuart Burns

Adnabod yr artist

Brendan Stuart BurnsAstudiodd Brendan Stuart Burns Gelfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Caerdydd (1981-85) ac wedyn Peintio ôl-radd yn Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade, Coleg Prifysgol Llundain (1985-87).

Mae Brendan wedi arddangos ei waith yn genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys yn America, Ffrainc, Gwlad Belg, Awstralia a Sbaen. Ymhlith ei arddangosfeydd unigol diweddaraf mae'r canlynol:

  • Influere, Oriel y Parc, Tyddewi (2010)
  • Tidal, Oriel Davies, y Drenewydd (2005)
  • Not the Stillness..., Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd (2002)

Mae wedi arddangos yn eang mewn arddangosfeydd grŵp, gan gynnwys y canlynol ymhlith y rhai diweddaraf:

  • Masterpieces of Modern British Art, Oriel Osbourne Samuel, Llundain (2008)
  • Refractions / Shadows - arddangosfa o saith artist a gafodd ei churadu gan Mel Gooding, Oriel Stryd y Lemon, Trwro (2008)
  • Vll Xuntanza Obradoiro Internacional das Artes Plasticas, Museo Municipal Ramon Maria Allen, Sbaen (2004)

Mae ei waith i'w ganfod mewn llawer o gasgliadau preifat a chyhoeddus gan gynnwys y rhai canlynol: Amgueddfa Cymru ac Ymddiriedolaeth Derek Williams; Cymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru; A Fundacion Casa Museo ‘A Solaina’ de Pilono, Sbaen; Prifysgol y De a Chymdeithas Celfyddydau Cyfoes Prydain.

Yn ddiweddar gorffennodd Brendan ei PhD, Shadow into Parent Light: beyond Pembrokeshire, beyond Landscape. Mae Brendan Stuart Burns wedi ennill y Fedal Aur ar gyfer Celfyddyd Gain ddwywaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru a ddwywaith roedd yn Artist y Flwyddyn yng Nghymru.

Mae ‘Glimpse' yn llyfr am waith diweddar gyda chyflwyniad a ysgrifennwyd gan Mel Gooding. Ar hyn o bryd mae Brendan Stuart Burns yn dysgu yn Ysgol y Celfyddydau a Dylunio Caerfaddon, Coleg Sir Gâr a Phrifysgol y De.

‘Beyond Paint’

Yn dilyn bathu iaith weledol sydd wedi’i wreiddio ym mhrosesau paent, mae'r perygl o setlo am yr hen ystrydebau gorfodol a'r fformiwläig, ac yntau'n artist ar ganol ei yrfa, yn bryder sy'n wirioneddol ei boeni.

Brendan Stuart Burns - TrembleSerch hynny, bydd y Dyfarniad Cymru Greadigol hwn yn galluogi Brendan i ailosod ei waith, ei brosesau a'i gynulleidfa mewn sefyllfa newydd. Bydd yr arian yn rhoi iddo amser i wneud camgymeriadau a chwarae gyda deunyddiau, prosesau a thechnegau tri dimensiwn newydd.

Ac yntau eisoes wedi dechrau arbrofi gyda ffurfiau porslen mewn tri dimensiwn lle mae ystumiau corfforol, marciau a llinellau wedi ymadael â'r darlun ar gynfas ac wedi ymddangos ar waliau'r oriel, mae Brendan yn bwriadu dyfnhau ei berthynas â Chanolfan Wydr Genedlaethol, Prifysgol Sunderland, sydd â phrofiad a chyfleusterau eang y Ganolfan gan gynnwys torri â chwistrelliad dŵr, castio â slip, mowldio a nifer o ddulliau o brintio ar grochenwaith a gwydr.

Bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn prynu amser rhydd iddo o faes addysgu am gyfnod o ddeuddeg mis ac yn ei alluogi i ddatblygu sgiliau a phrosesau creu newydd ar gyfer ei waith.

Drwy gydol ei waith mae yn ymgodymu â'r cysyniad o hynrwydd, mewnwedd, pethrwydd, hanfod ac ontoleg yn y ffordd mae'n gweld carreg neu bwll glan môr. Ei her yn y dyfodol yw defnyddio'r iaith weledol mewn tri dimensiwn i gyfathrebu'r profiad hwn â chynulleidfa newydd yn ogystal ag ymgorffori ei adlewyrchiadau plyg ei hun o'r hunan, yr hunaniaeth a'r ymwybyddiaeth o'r ochr ysbrydol ac o farwolaeth.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Brendan Stuart Burns - Quiver
Dyfarniadau 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245