Cyngor Celfyddydau Cymru | Philip Ralph

Philip Ralph

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Philip Ralph

Perfformiwr ac ysgrifennwr a leolir yn Abertawe yw Philip Ralph. Fe’i hyfforddwyd yn RADA ac mae’n artist gyda Chwmni Theatr Volcano. Y mae wedi cyd-ddyfeisio ac ymddangos yn nifer o’u sioeau diweddaraf - gan gynnwys y perfformiad unigol Hitting Funny, a ysgrifennwyd ganddo hefyd.

Cynhyrchwyd ei ddrama ffeithiol, Deep Cut, gan Sherman Cymru ac enynnodd glod y beirniaid a sawl gwobr yn Fringe Caeredin gan gynnwys Gwobr Rhyddid Mynegiant Amnest Rhyngwladol. Yn dilyn hyn teithiodd y sioe ar draws y wlad, cafodd ei ddarlledu ar Radio 4 ac mae Philip ar hyn o bryd yn addasu’r stori yn ddrama deledu ar gyfer Revolution Films Michael Winterbottom.


Y Project

Philip Ralph: Hitting Funny (Volcano). Llun: Andrew JonesBydd Philip yn defnyddio Gwobr Cymru Greadigol i ddod â dwy elfen o’i waith ynghyd er mwyn ceisio creu ffurf newydd sbon o berfformio. Gan gymryd tôn arbrofol, byrfyfyr ac adweithiol ei waith gyda Volcano a’i gyfuno gyda’r gweithgarwch gwleidyddol a oedd yn sail i Deep Cut, bydd Philip yn ymgymryd â’r broses eangfrydig o ymchwilio i’r perfformiwr fel math o siaman. Bydd yr ymchwil yn cyffwrdd meysydd megis comedi stand-yp, sylwebwyr gwrth-ddiwylliannol, defodaeth, adrodd straeon, mytholeg, rhwyddhad grŵp a gwellhad. Bydd Philip yn cefnogi’r ymchwil hwn trwy fentora ym meysydd penodol digrifwch, perfformiad a gweithredaeth.

Gan ddod â hyn oll ynghyd bydd Philip yn cynnal cyfres o arbrofion cyhoeddus mewn perfformio gan gydweithio â’i bartneriaid Taliesin yn Abertawe a Sherman Cymru yng Nghaerdydd yn ogystal â’i gydweithiwr cerddorol, Gareth Clark. Bydd yr arbrofion hyn yn cyflwyno digwyddiadau cwbl ddibaratoad a byrfyfyr mewn lleoliadau perfformio anghonfensiynol a byddant yn llwyr adweithiol i’r gynulleidfa, y lleoliad a’r dydd sydd newydd fod. Y nod yw darganfod methodoleg newydd sy’n creu digwyddiad siamanaidd sy’n gyfoes, adfywiol a pherthnasol sy’n datgymalu’r theatr yn ôl i’w elfennau crai: perfformiwr, cynulleidfa, gofod a digwyddiad.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245