Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Beth yw Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol?

Nod y Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol yw hybu ffyrdd newydd o weithio mewn ysgolion, gan roi cyfle i ysgol ddatblygu rhaglen ddysgu arloesol a phwrpasol sydd â’r nod o wella ansawdd addysgu a dysgu.

Mae’n ymwneud â’r heriau dysgu penodol sy'n wynebu ysgolion unigol. Bydd pobl, sgiliau ac adnoddau creadigol ar gael i gynorthwyo Ysgol Greadigol Arweniol chi i fynd i’r afael â’r heriau hyn.

Lawrlwytho: Llawlyfr Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol

Mae'r Prospectws, y Llawlyfr a'r Cwestiynau Cyffredin ar gael ar ochr dde'r dudalen hon.


Dod i wybod rhagor

P'un ai eich bod yn ysgol, sefydliad celfyddydol neu unigolyn creadigol proffesiynol sydd am fod yn rhan o'r cynllun hwn, bydd y dolenni isod yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi.

Os hoffech inni roi gwybod ichi am ddatblygiadau newydd gofynnwch am dderbyn e-fwletin Y Celfyddydau ac Addysg.


Dilyn prosiectau Ysgolion Creadigol Arweiniol

Rydym ni'n dilyn pedair ysgol ar eu taith drwy brosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol. Ewch i'n tudalen YouTube ni i weld y cynnydd maen nhw'n ei wneud.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245