Cyngor Celfyddydau Cymru | Meysydd i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Meysydd i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Rydyn ni’n galw’r mathau o weithgarwch rydyn ni am eu cynorthwyo yn "feysydd". Rydyn ni’n glir iawn ynghylch beth rydyn ni am ei gyflawni ym mhob maes, a sut mae’r meysydd yn ein helpu ni i gyflawni ein blaenoriaethau strategol.

Mae gennym nodiadau canllaw ar wahân ar gyfer pob maes. Dewisiwch faes isod i ddarllen gwybodaeth bellach am y mathau o brosiectau rydyn ni am eu cynorthwyo a sut i fynd ati i wneud cais.

Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth

Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu sylfeini diwydiant cerddoriaeth llewyrchus yng Nghymru, ac sy’n helpu pobl â dawn gerddorol yng Nghymru i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy. Dewis y maes hwn

Cynhyrchu

Cynorthwyo’r broses o greu gwaith artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd. Dewis y maes hwn

Ymchwil a Datblygu

Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu. Dewis y maes hwn

Datblygiad Proffesiynol

Galluogi pobl greadigol broffesiynol i fynychu hyfforddiant, cyfoethogi eu harferion creadigol a buddsoddi yn y sgiliau a fydd yn eu cynorthwyo i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy yng Nghymru. Dewis y maes hwn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245