Cyngor Celfyddydau Cymru | Criw Celf i Sefydliadau

Criw Celf i Sefydliadau

Datblygu Doniau yn y Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol i bobl ifanc o oedran ysgol.

Mae’r Criw Celf yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ddatblygu eu sgiliau celfyddydol, gan weithio y tu allan i’r ysgol ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth o orielau a safleoedd penodol.

Dim ond sefydliadau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru sy’n gymwys i wneud cais am gyllid Criw Celf (sylwch na all gweithwyr proffesiynol creadigol unigol wneud cais).

Am beth yr ydym yn chwilio?

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn a chwiliwn amdano mewn cais Criw Celf a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith Criw Celf.

Rhaid i geisiadau ddangos sut, drwy weithio mewn partneriaeth, y gallant ddarparu gweithgareddau o ansawdd uchel yn y celfyddydau, model effeithlon, a’r gwerth gorau ar gyfer y buddsoddiad.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Criw Celf ar gyfer gweithgareddau sy’n cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Medi 2019 a 31 Awst 2021 fydd 5.00pm ddydd Iau 4 Ebrill 2019.

Dolenni allweddol

Dogfen maes: Criw Celf i Sefydliadau(97k)

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Criw Celf Link

Criw Celf

Datblygu talentau artistig plant a phobl ifainc

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245